Drama Healer

20 listopada wystawiliśmy trzecią dramę - "Healer" ukazującą Jezusa jako uzdrowiciela. Przedstawienie pokazuje kilka scenek biblijnych, w których Jezus wypędza złe duchy, uzdrawia chorych, wskrzesza zmarłych.