Drama Everything

We wrześniu 2011 r. wystawiliśmy kolejne przedstawienie - dramę 'Everything'. Rozpoczęlismy tym samym zabawę krótką formą teatralną jaką jest drama. "Everything" opowiada historię stworzenia człowieka, jego podziwu nad pięknem świata. Pokazuje odrzucenie szczęścia przez uleganie pokusom. Morałem dramy jest myśl głównego bohatera, by wrócić do Boga, bo tylko On daje prawdziwe szczęście.

W dramie wystąpili: Karolina Cyprysiak, Adrian Kowalczyk, Damian Bernasiewicz, Emilia Cichowska, Radosław Domiński, Bartek Próchniak, Marlena Golańska.